Какво е значение и произход на галерия

1) театър. Olymp m
• последно бюро (2)
• chukotka (3)
piccionaia
• raeshnik (6)
• рай (9)

галерии GALLERKA, w. (разговорно фамилно име). Най-високо ниво в театър с евтини места; същото като галерията в 2 цифри. Купихме галерийно пространство. седнете в галерията. || прев., Само единици. Публиката, седяща на тези места. Само галерията пляскаше и викаше художниците. В галерията (разговорно фам. виц.) – прев. където sth. много далеч, назад (да седи, да бъде, да пасне).

1) театър. paradis m; poulailler m

съществително женски пол вид разширение галорка

галерия, галерия и добре. (разговорно). Същото като галерията (в 2 стойности). Да седя на галерията (също прев.: в задните редове; шега.).
прил. галерия, th, th.

ГАЛЕРКА разговорен 1) Горното ниво в театъра, цирка и др. 2) прев. Зрителите, заемащи такава част от театъра, цирка и т.н.

и. театър. разгънете
галерия

Kare Karga Kara Kale Kal Karel Kagal Karl Karla Kea Clara Kag Era Yelka Claire Warmer Greek Kraga Hercules Hera Galera Gak Gaer Raga Raek Rak Ark Arek Areal Argal Arak Akr Agar Aga Real Arch Lerka Lera Lek Lek Larek Larga Gala Lara Lak Galerka Galka Lag

"петлево столче"

kakasulő
Синоними:

Значението на думата "галерия" е намерено в 26 източника

ГАЛЕРИЯ

галерия разгънете 1) Горното ниво в театъра, цирка и др. 2) прев. Зрителите, заемащи такава част от театъра, цирка и т.н.

галерия
_ мк. единици разгънете
1. ( горен етаж в театъра и т.н. ) галерия
2. ( публика ) боговете мн.

галерия
(разговорна); галерия, райок, рай (остаряло)
• галерия (1)
• полилей (7)
• райек (13)

2) galerie f
галерия, полилей, рай, райек

Начална форма - Галерка, единствено число, женски род, именителен падеж, неодушевено

галерия = w. театър. разгънете 1.галерия; 2. (публичен) боговете мн.

галерия открит театър. τό ὑπερῶο{ν}, ἡ γαλαρία/ ἡ γαλαρία (публично).

галерия галерия, -и, р. мн. -скала

Истинско име:

Александров

Михаил Степанович

Вариантно име: Олмински Михаил Степанович

Периодични издания:
• Напред, 1904-05;
• Нов живот, 1905г

Произведения:
• Галерия. Семеен спор // Частно. либерални програми. - Женева, 1904 г.;
• Галерия. Към нов път. - Женева, 1904 г

Забележка: и др. изд. (Масанов)

Източници:
• Masanov I.F. Речник на псевдонимите на руски писатели, учени и общественици: В 4 тома - Т. 1. - М., 1956. - С. 285;
• Андерсън, 3 (Източник Масанов);
• RNB. Общ азбучен каталог

 

корен - GALLER; наставка - К; окончание - А;
Основа: ГАЛЕРК Изчислителен
начин на словообразуване: Суфиксален

∩ - КАМБУЗ; ∧ - К; ⏰- НО;

Думата Галерка съдържа следните морфеми или части:

  • галерия, полилей, рай, райек
  • • галерия (40)

w rzg театър

  • галерия

 

 • ∩ корен на думата (1): ГАЛЕР;

2) Galeriepublikum
на горния етаж в театъра, цирка)

paraíso m , torrinha f ; galinheiro m сутиени ; като galerias fpl

Синоними:


галерия rayek, полилей, рай, rayek

GALLERKA и добре. галерия f. 1. Горният слой в театъра, цирка и др. BAS-2. Човечецът плахо поиска от касиерката билет за галерията и плати в медни монети. Чехов просяк.

2. За зрителите, които седят на такива места. БАН-2. — Лекс. Дал-3: буря/рка; Уш. 1935: буря/рка.

0cPaHMgtOeplLHd1DW9mO1zj0SIHrZSZ.png

JmINuZJJhxIxpZFlgZOHP3G2Uy5vXhOl.png

Съществителното „герой“ (кой?) се отнася до тези думи, чието проникване в руския език е свързано с междинни езици.

Еврейските имена и титли са дадени в гръцка транскрипция, която е много различна от еврейската (примери: Моше - Моисей; Шмуел - Самуил; Аталия - Аталия; Омри - Омри; Витлеем - Витлеем; Беершеба - Витсавея).

По-специално, в началото на развитието (първата половина на 17 век) думата частично запазва гръцкото си произношение, т.е. без "g" (гръцки h).

Населението на необлагодетелстваните райони, като правило, живее в бедност. И думата беден квартал прескочи до просто бедни райони. Някои особено надарени хора наричат ​​така всяко неелитно жилище. Е, без коментар.

Тясно свързана с концепцията за бедните квартали са нехигиеничните условия. От една страна, деградиралите хора не се грижат твърде много за чистотата, а от друга страна, те често просто нямат къде да оставят боклука си (защото не се извозва) и много бедняшки квартали първоначално са възникнали на сметище. Следователно мръсното място може да се нарече и бедняшки квартал.

Този подход е отразен (последното изречение), например, в етимологичния речник на Г. Циганенко.

Жилищата в такива райони често са незадоволителни (няма вода, канализация и др.). Следователно, по аналогия, всяко лошо жилище започна да се нарича беден квартал. Дори и законно построен в съответствие с ОУП. Това, вярвам, вече е преносно значение на преносно значение. Както и всичко, което ще дам след това.

Какво е галерия? Защо се нарича така? Значение и произход на думата?

Първоначално на руски бедният квартал е непроходимо място. Не непременно гора.

Това са най-далечните и евтини места в театъра. Те винаги са били заети от студенти или много бедни хора. Затова в публиката, която седи на самия връх, наричат ​​още "галерия".

Синтаксисът му е белязан от хебраизми (т.е. влиянието на еврейския оригинал).

Септуагинта - Най-ранният и единствен предхристиянски превод на Стария завет Септуагинта е оцеляла в няколко версии. Критичното му издание е извършено от Алфред Ралфс (1935 г.). Преводът има следните функции:

Септуагинта е написана на гръцкия диалект, често използван по това време, койне.

Думата "галерка" произлиза от думата "галерия", която се появява на руски около 18 век. Дойде при нас от немски или френски (френски galerie), произхождащ от италиански (италиански galleria - църковна веранда).

В речниците на Дал и Ушаков "галерия" с две -ll-.

Глаголът съдържа корен -глас-, същият като в съществителното глас.

Сред учените няма консенсус: някои говорят за гръцкия произход на думата и за латинския като посредник, други смятат, че и двата езика могат да бъдат нейната родина.

По отношение на жилищни райони с висока плътност на спонтанно застрояване, той започна да се прилага в преносен смисъл именно поради тяхната непроходимост. Никога не знаеш дали пасажът ще завърши в задънена улица.

В старите времена в Русия, избирайки царе, хората извикваха с пълно гърло кандидата, който харесват. Следователно по-късно, в средата на 18 век, думата „глас“ придобива ново значение - „мнение“. И по-късно се появи глаголът „гласуване“, свързан с това значение. За първи път е записан в речника на V.I. Дал.

JmINuZJJhxIxpZFlgZOHP3G2Uy5vXhOl.png

0cPaHMgtOeplLHd1DW9mO1zj0SIHrZSZ.png

Галерията в театъра се появява в началото на 17 век, когато започват да се появяват театри с етажен тип аудитория.

Здравейте! Думата "инцидент" означава всяко неприятно събитие, конфликт, недоразумение, сблъсък, инцидент, инцидент. Произлиза от лат. инциденти "случващи се", от гл. incdere „падане, падане; случвам се”, от in- “на” + cidere (cadere) “падам”. Надявам се отговорът ми да ви е помогнал. Всичко най-хубаво!

В старите времена галерията се е наричала "райок".

Още в края на 18 век, с адаптацията и под влиянието на модерния по онова време френски език, думата получава началното „g“.

През 1871 г. в речника на Вайсман думата "галерия" означава "горното ниво на театъра, сградата".

В ръкописите на превода на Св. Името на Бога беше обозначено с еврейски букви.

Съвременно значение:

Бедността не е порок. Но често е придружено от пороци. Алкохолизъм, наркомании, кражби, проституция. Следователно думата беден квартал също се свързва с престъпността. Сега може да се нарече беден квартал, защото е опасен.

Руски език - речници

„Всичко на света може да се понесе, освен непрекъснатия просперитет.“

► ГАЛЕРКА - Т.Ф. Ефремова нов речник на руския език. Обяснително-деривационни

галерия

и. разгънете

1) Горното ниво в театъра, цирка и др.

2) прев. Зрителите, заемащи такава част от театъра, цирка и т.н.

► синоними за ГАЛЕРКА - Речник на руските синоними 2

галерия

н . галерия, raek горен етаж в театъра
► ГАЛЕРКА - С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Обяснителен речник на руския език

галерия

GALLERKA, -и, добре. (разговорно). Същото като галерията (в 2 стойности). Да седя на галерията (също прев.: в задните редове; шега.).

| прил. галерия, th, th.

Пълна акцентирана парадигма според А. А. Зализняк

► GALLERKA - Малък академичен речник на руския език„Има разлика между философия и стикер на броня.“

Диципедия. Чужди езици за всеки. Превеждайте онлайн. Речници онлайн. към началната страница

Руски език ►

► синоними на ГАЛЕРКА - Речник на руските синоними 4
Р. Бъкминстър Фулър

Сайтът е предназначен за лица над 18 години

 

ГАЛЕРКА, парадигма ГАЛЕРКА, парадигма ГАЛЕРКА, форми на думата ГАЛЕРКА, Пълна акцентирана парадигма по А. А. Зализняк

Цитати на деня
Цитати на деня на английски


Луций Аней Сенека
"Колкото по-малко заслужаваме късмет, толкова повече се надяваме на него."
Йохан Волфганг фон Гьоте

Речници на други езици

горен етаж в театъра с евтини места публика, хора, седнали в театъра на горните евтини места

И ти си върнал парите на вдовицата, разбира се - явно, както имагалерияа глупак като теб винаги има нужда от шум.

и. разгънете

1. Горният слой в театъра, цирка и др. с евтини обществени места.

2. перен. Зрители, заемащи такива места.

и. разгънете
1) Горното ниво в театъра, цирка и др.
2) прев. Зрителите, заемащи такава част от театъра, цирка и т.н.

Galerka
Galerka (остаряло. "Rayok") - горният етаж на аудиторията на театъра, където се намират най-евтините места.

галерия

Тя не виждаше, но усещаше, че всички погледи и лорнети от кутиите и мецанина бяха насочени към нея игалериязастина в очакване на бъдещи овации, които ще й позволят да обсипе с цветя и наздравици онзи, който с вдъхновената си игра преобръща душите и кара сърцата да туптят неравномерно и страстно.

галерии, ж. (разговорно фамилно име). Най-високо ниво в театър с евтини места; същото като галерията в 2 цифри. Купихме галерийно пространство. седнете в галерията. || прев., Само единици. Публиката, седяща на тези места. Само галерията пляскаше и викаше художниците. В галерията (разговорен семеен виц.) – прев. където sth. много далеч, назад (да седи, да бъде, да пасне).

Но Филдинг излезе изненадващо добре: той превърна страхотното Момче с палец в героя на бурлеската и както сергиите, така и публиката се насладиха на пиесата.галерия- всеки според силите си.

галерия, -и, р. мн. -скала

Всички билети за щандовете и амфитеатъра са разпродадени и моите стюарди се надяват дори на товагалерия.

Сами разбирате, разбира се, че ако се срещнат двама такива специалисти, това е лава върху лава, кошмарно противопоставяне на две биополета, кървава битка на суети и характери или (нека прибегнем до спорта) смъртоносна прегръдка на двама свободни борци. , когато всеки се стреми да прехвърли другия в сергиите, а кутиите на беноара игалерияпляскане в изправено положение.

По време на изпълнението на послгалериятя потропваше и танцуваше, отчасти от веселие, отчасти от студ.

В залата нямаше време за разговори, там цареше такова струпване, честно казано, нямаше къде да падне ябълка: на прекупвачите се плащаха много пари за билети, даваха се подкупи за допълнителни марки, които надвишаваха дори цената на билетите от прекупвачи, на стоящи места още час преди началото на представлението, хората напомняха херинга, натъпкана в цевта с опашки надолу и глави нагоре с най-висока степен на плътност,галериязаплашени да рухнат под тежестта на алчните зрители, претъпкани там ...

Или се съгласете с тезата на нашите нео-милианци (по-скоро нео-макиавелианци), които твърдят, че електоратът просто е манипулиран, че всички ние не сме нищо повече отгалериясветовна драма, че общественото мнение се оформя на Вашингтонския Олимп с изключителна лекота, почти по същия начин, по който (уж) се контролира пресата.

== галерия N2 Да седнеш на галерията (също ren.: на задните редове; шегувам се).

особено бесенгалерия- жителите му трябваше да пътуват само във вагони трета класа.


0 replies on “Какво е значение и произход на галерия”

Ich empfehle Ihnen, auf die Webseite vorbeizukommen, wo viele Artikel zum Sie interessierenden Thema gibt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *